Nominace

Pro kategorii malý, střední podnik je možné navrhnout vhodné firmy, o nichž je navrhovatel přesvědčen, že jsou svou podnikatelskou vizí a produktovou škálou vhodnými potenciálními účastníky soutěže. Navrhovatelem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. Na základě podnětu navrhovatele bude organizátor soutěže (Agentura pro regionální rozvoj, a. s.) kontaktovat navrženou firmu s nabídkou k zapojení se do soutěže. Nominace nezakládá nárok na přihlášení nominované firmy, nominace může být podána prostřednictvím on-line formuláře na http://inovacnifirma-msk.cz/nominace, na základě kterého obdrží nominovaná firma výzvu ze strany ARR formou nominačního dopisu. Nominovaná firma se může sama rozhodnout, zdali nominaci přijme a vyplní v řádném termínu přihlášku do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2017.

Nominaci bude možno podat do 1. 9. 2017.

NOMINAČNÍ FORMULÁŘBack to Top